Entries by SDZ skolski sport

O savezu

Županijski savez školskog športa Splitsko-dalmatinske županije je školski športski savez koji je osnovan sukladno Zakonu o športu, a u koji se udružuju školska športska društva na području Splitsko-dalmatinske županije, te općinski i gradski školski športski savezi kao i druge udruge koje provode programe športa i rekreacije djece i mladeži. SkolskiSport_SDZ.pdf

Kontakt

 Goran Kursar, tajnik E-mail: savez@skolski-sport-sdz.hr Slavićeva 39 21000 Split Tel/Fax: + 385 (0)21 486 356 Mob: +385 (0)91 603 6353 Ž.R. 2330003-1100085917 OIB: 69180135347 IBAN: HR2723300031100085917