Poluzavršna natjecanja ŠSD osnovnih škola za 5. i 6. razrede za skupinu JUG – KOŠARKA za dječake i djevojčice

Obavještavamo vas da će se Poluzavršno natjecanje ŠSD osnovnih škola za 5. i 6. razrede skupine JUG u KOŠARCI za dječake i djevojčice, održati dana 19. svibnja 2023. godine
(petak) i to:

1. DJEČACI – u maloj dvorani ŠC Gripe, Osječka 11 u Splitu, s početkom u 11:00 sati
2. DJEVOJČICE – u školskoj dvorani OŠ Lokve-Gripe, Stepinčeva 12 u Splitu s početkom u 11:00 sati.

Prijave za natjecanje potrebno je napraviti na web stranici HŠSS-a najkasnije do
17.5.2022. godine do 14:00 sati.

Momčadi trebaju doći 30 minuta prije početka natjecanja s pravilno popunjenim i ovjerenim obrascem prijave, liječničkim pregledom te e-Iskaznicom HŠSS-a, sukladno Propisniku HŠSS-
a za 5. i 6. razrede.

Školama koje ne budu imale tražene dokumente, neće se dopustiti nastup na natjecanju.
Sudionicima natjecanja osiguran je ručak.