Poluzavršno natjecanje ŠŠD osnovnih škola za 5. i 6. razrede za skupinu Jug – GRANIČARI

U organizaciji  Školskog sportskog saveza Ličko-senjske županije, od 3. svibnja 2022. godine, a u svezi poluzavršnih natjecanja ŠSD osnovnih škola za 5. i 6. razrede za skupinu Jug – GRANIČARI, koje će se održati u dvorani OŠ dr. Jure Turića u Gospiću, dana 16. svibnja 2022. godine (ponedjeljak).

1. OŠ Petra Berislavića, Trogir – na staroj INA-inoj benzinskoj pumpi u 7:30 sati.