Županijsko natjecanje osnovnih škola u JUDU za dječake i djevojčice

Obavještavamo Vas da će se županijsko natjecanje u JUDU za dječake i djevojčice za osnovne škole, održati u OŠ Gripe, Ul. Alojzija Stepinca 12., u Splitu, dana 5. studenoga 2022. god. (subota) s
početkom u 08.30 sati (službeno vaganje), a početak samog natjecanja je u 10:15 sati.

JUDO – OBRAZAC A 2023 – ŽUPANIJSKO NATJECANJE SDŽ
JUDO – TABLICA PRIJAVLJENIH ŠKOLA – 2022-2023
PROPOZICIJE – 2022-23 – ŽUPANIJSKO NATJECANJE – JUDO
1. Propisnik DP-a 22-23 – ZA WEB